Kontakty


Otcove role s.r.o.

Nám A. Hlinku 11, 

953 01 Zlaté Moravce


stála služba:  037/642 18 72,

- právne oddelenie 0905 501 458

- oddelenie vyhľadávanie pôdy: 0908 703 111

- oddelenie vyhľadania dedičov: 0905 246 469

- obchodné oddelenie pre okres CA, ZA, MT, PB, HC, TN, TT 0915 876 375 alebo 0903 790 798

- obchodné oddelenie pre okres TO, MT, PE, PD  0951 746 052

-obchodné oddelenie pre BB, ZV, ZH, ZC, LV , KN, - 0907 411 656

zástupca pre maďarsky hovoriacich  občanov                     -  0905 521 710


info@otcoverole.sk