Milí dedičia, pred tým ako sa rozhodnete pristúpiť k dedeniu, prečítajte si "Čo musíte vedieť" kde      v skratke opisujeme, čo všetko je potrebné k obnove dedičstva. Ak čo i len jeden bod neviete splniť, všetko zabezpečíme za Vás my. (zaplatíme súdne a notárske poplatky, nájdeme ostatných dedičov,  podáme návrh na obnovu dedičstva atď.)

V prípade, že chcete dediť majetok po príbuzných, potrebujeme od Vás splnomocnenie, buď na vyhľadanie úmrtných listov, dedičských rozhodnutí, alebo na celé dedičské konanie, kde ideme za Vás aj k notárovi, to robíme iba vo výnimočných prípadoch choroba, finančné problémy, zlé rodinné vzťahy prípadne iné prekážky

Dávame Vám k dispozícii zmluvu, aby ste vedeli za akých podmienok Vám vysporiadame majetok.