Často kladené otázky

Kto sú nezistení vlastníci?

Sú to vlastníci pozemkov, ktorí sú síce známi, ale ktorých miesto pobytu nie je známe, prípadne sú úplne neznámi. Týchto vlastníkov zastupuje Slovenský pozemkový fond alebo Lesy SR.

Skupina týchto vlastníkov sa bližšie delí na nezistených vlastníkov a neznámych vlastníkov. Označuje sa tak teda osoba, o ktorej nie sú v katastri nehnuteľností evidované žiadne údaje (teda ani údaj o mene a priezvisku). Z tohto dôvodu žiadna osoba nevie s nehnuteľnosťami nakladať. Taktiež sa tak označuje osoba, o ktorej sú v katastri nehnuteľností evidované aspoň meno a priezvisko, avšak chýbajú niektoré ďalšie údaje (bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo). Z uvedeného dôvodu takého vlastníka nie je možné jednoznačne identifikovať (rovnaké meno a priezvisko môže mať viac osôb) a z rovnakého dôvodu takýto vlastník alebo jeho dedič nevie s nehnuteľnosťami nakladať a to až dovtedy, kým sa neodstránia nedostatky v evidencii katastra nehnuteľností.

Je nezistený / neznámy vlastník nejaký problém? Môže sa ma to týkať?

Určite áno. Problém je to najmä pre samotných neznámych vlastníkov a ich dedičov, keďže so svojím vlastníctvom nevedia nijako nakladať (napríklad odpredať alebo užívať). V prípade smrti neznámeho vlastníka jeho dedičia takéto nehnuteľnosti ani nezdedia. Navyše vo väčšine prípadov nezistení vlastníci alebo ich dedičia nemajú ani len tušenie, že sú vlastníkmi takýchto nehnuteľností. Vlastníctvo nehnuteľnosti sa Vás môže týkať aj tak, že Váš predok (najmä rodičia, starí a prastarí rodičia) je evidovaný ako neznámy vlastník. Vtedy je možné dané nehnuteľnosti dodatočne (bez časového obmedzenia) "predediť" a dosiahnuť, aby ste ich zdedili po Vašich predkoch (rovnako ako iný majetok, ktorý bol v čase smrti predmetom dedenia) a boli ste zapísaní do katastra nehnuteľností ako vlastník.

Ako tento proces prebieha a ako dlho trvá?

Na začiatku od Vás potrebujeme základné informácie. Následne všetko posúdime, vykonáme predbežný prieskum, dohodneme si podmienky spolupráce a začneme vykonávať potrebné úkony. Ak ide o vysporiadanie novoobjaveného majetku po zomrelej osobe, bude potrebné nájsť všetkých dedičov, pričom aspoň jeden z nich musí podpísať návrh na dodatočné konanie o dedičstve. S Vaším splnomocnením vyhľadáme chýbajúce dôkazy, vypracujeme podklady potrebné ku konaniu a v samotnom konaní Vás plnohodnotne zastúpime. Dĺžku tohto procesu nie je možné uviesť dopredu ani orientačne, pretože závisí od množstva rôznych okolností.

Koľko zaplatím za služby a zastúpenie?

Každý prípad je individuálny a dokonca neexistujú ani dva úplne rovnaké prípady. Nejde o výrobok, ktorý si kupujete v obchode za vopred danú cenu. Na začiatku je to kombinácia výskumu a pátrania a v ďalšej časti sú to úkony, ktorých počet a rozsah na začiatku nie je možné určiť. Preto sa prosím nepýtajte hneď v prvej vete, koľko vás to bude stáť. Je absolútne nereálne uviesť "z voleja" nejakú sumu bez dôkladného oboznámenia sa s daným prípadom. Výšku a formu úhrady za naše služby si samozrejme zmluvne dohodneme vopred, ale nezačínajte tým prosím svoju komunikáciu, pretože v tej chvíli cenu ani len netušíme. Prvá konzultácia je bezplatná. Celková čiastka sa odvíja od rôznych skutočností, avšak čo je pre Vás dôležité vedieť - zásadnú časť celkovej sumy tvorí podielová odmena, ktorú zaplatíte len v prípade úspechu vo veci - teda v prípade, ak pre Vás zabezpečíme vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Naviac, ak od vás predmetnú pôdu následne odkupujeme my, nezaplatíte nám vôbec nič...!

Môže byť proces vysporiadania neúspešný?

Napriek vynaloženej námahe sa to môže stať, pretože ide o veľmi náročný proces, počas ktorého môžu nastať rôzne situácie, často aj nepredvídané. Môžeme dať dohromady všetky potrebné dokumenty, identifikovať všetky osoby a urobiť rozsiahle rodostromy dedičov pre účely zistenia nástupníctva, ale nakoniec to celé môže skončiť napríklad na tom, že niekto z dedičov sa zrazu ani nechce zúčastniť konania a ani nechce nikoho splnomocniť. Proste tým úplne zablokuje celý proces. Preto ak nás oslovíte s požiadavkou na vysporiadanie vy, budeme od Vás žiadať hneď na začiatku splnomocnenia od všetkých známych dedičov. Ak Vás s ponukou našich služieb oslovíme my, splnomocnenia si zabezpečíme sami.

Viem, že existuje nevysporiadaná (neprededená) pôda po mojich predkoch, ale nemám o ňu záujem, prípadne prichádza do úvahy toľko dedičov, že mi to nestojí za námahu. Prečo by som to mal riešiť?

Ak nechcete mať starosti s vysporiadaním, prípadne o pôdu nemáte záujem, vybavíme za Vás všetko potrebné vrátane dodatočného dedičského konania. Následne zabezpečíme odpredaj pôdy alebo ju od vás odkúpime. Dostať peniaze bez akejkoľvek námahy, je určite veľmi dobrý dôvod, prečo nás kontaktovať 😊