Zaoberáme savysporiadaním pôdy po židovských spoluobčanoch.vysporiadaním pôdy po čs. legionároch.