Viete o tom, že na Slovensku je cez 1 milón parciel, kde pôvodný vlastník zomrel a pôda nebola prededená na jeho príbuzných?

     A my sme tu preto, aby sme pomohli čo najväčšiemu počtu dedičov dostať sa k pôde svojich predkov. Naša organizácia sa zaoberá  vyhľadávaním dedičov k tejto pôde a vysporiada túto pôdu na právoplatných dedičov. 

     Netvrdíme, že zbohatnete, ale na auto, dovolenku, prípadne deťom niečo z tohto majetku dáte.

    Špecializujeme sa hlavne na pozemky odsunutých Čechov, Maďarov a Nemcov, pretože potomkovia týchto ľudia sa nemajú ako dozvedieť, že zostali na Slovensku nehnuteľnosti po ich predkoch.

      Pre nás je to veľká výzva nájsť príbuzných po 85 rokoch.

Samozrejme sme nápomocní pomôcť každému, s vyhľadaním pôdy, aj predediť ju, ale prednosť majú zahraniční dediči, ktorým sme vyhľadali pôdu.

  

Upozorňujeme, ak máte len trochu pochybnosti, tak Vás žiadame, aby ste nás nekontaktovali, pretože my platíme všetky súdne a notárske poplatky a neradi by sme o ne prišli.

Naše služby sú komplexné, to znamená, že všetko zabezpečíme za Vás,  to znamená

- našli sme pôdu po Vašich príbuzných

-vyhľadáme ostatných dedičov

- podáme návrh na obnovu dedičstva

-platíme súdne poplatky a notárske poplatky ( podľa dohody)

- zastupujeme v nutných prípadoch u notára

- zabezpečíme predaj alebo prenájom pôdy podľa dohody

- prerozdeľujeme dedičstvo každému dedičovi podľa výšky dedičských podielov

https://www.facebook.com/otcoverole/